Mijn diensten

Coaching

Voor kinderen en jongeren die begeleiding kunnen gebruiken bij o.a. pestgedrag of scheiding van ouders

Sta Sterk Training

Individueel en in groepsverband voor kinderen van 8 tot 12 jaar

Sta Sterk Workshop

Voor kinderen en jongeren van 8 - 17 jaar op school, BSO, sportclub, etc.