Blog | Yes We Can Clinics 

 

Wat nu als je van alles geprobeerd hebt om jouw jongere te helpen en je met het handen in het haar zit omdat niets lijkt te slagen? 

Enige tijd geleden heb ik voor een eerst gehoord over deze kliniek. Het heeft mijn interesse gewekt om daar meer over te weten te komen. Wat doe je met je kind als hij/zij een verslaving heeft en niet vanaf kan of wilt komen? Hoe ga je om wanneer er crimineelgedrag in jouw huis plaatsvindt? 

Wanneer het in huis alleen maar onrustiger wordt en/of de hulpverlening niet uitpakt zoals gewenst, is Yes We Can Clinics er voor jongeren van 13 tot 23 jaar. 

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Video: een kijkje bij Yes We Can

Als niets meer werkt...

Voor wie is Yes We Can Clinics? 

Er is een grote groep jongeren en jongvolwassenen tussen de 13 en 23 jaar die volledig vastlopen in hun leven. Hun ontwikkeling tot gezonde volwassenen stagneert. De jongeren hebben allemaal veel meegemaakt en bezwijken onder deze last. Zij hebben bijvoorbeeld ODD, CD, PDD NOS, borderline persoonlijkheidsstoornis, autisme, een traumatische ervaring, angststoornis, depressiviteit, een heftig pestverleden of ze hebben te maken gehad met fysieke mishandeling of seksueel misbruik. Jongeren laten probleemgedrag zien, zijn extreem opstandig, agressief en overschrijden alle grenzen (stelen, liegen, manipuleren, bedreigen, dealen, prostitueren zichzelf voor een loverboy). 

 

Veel jongeren kampen met verschillende verslavingsproblematiek (gamen, drugs, alcohol en gokken). Andere jongeren kennen stemmingswisselingen, zijn extreem somber, verkeren in een volledig isolement en vertonen zelfbeschadigend gedrag met suïcidale gedachten en automutilatie. De jongeren hebben manieren gevonden om hun problemen en pijn te vermijden en te dempen. Ze doen er alles aan om ‘niet te voelen en niet te denken’. Of de jongere nu vooral zichzelf geweld aandoet of zijn omgeving; in beide gevallen is de omgang met de problemen destructief en staan zij machteloos. Zij zijn niet in staat hier zelf verandering in te brengen of een beslissing te nemen tot verandering. Jongeren raken steeds meer geïsoleerd van ouders, familie en school en het probleemgedrag neemt steeds grotere vormen aan. 

Ouders zijn vaak hun positie als ouder verloren. Ook ervaren zij vaak dat ze hun zeggenschap zijn kwijtgeraakt over hun kind en soms ook over hun eigen huis. De ouders lijden daaronder en krijgen soms zelf allerlei klachten. Partnerconflicten nemen toe. Broers en zussen lijden ook. Zij hebben dagelijks te maken met bijvoorbeeld het verbale en fysieke geweld van hun broer of zus. Wanneer ouders genoeg hebben van hun ondergeschikte positie en terugvechten, verergert en escaleert de situatie. Ouders gaan of ‘preken, beschuldigen, uitleggen, dreigen, schreeuwen’ of juist contact vermijden en gedrag negeren. De gezamenlijkheid in het gezin is afgebroken, er is geen vertrouwen in elkaar, gezinsleden zijn hoogstens nog huisgenoten en ervaren geen enkele warmte en betrokkenheid meer in het gezin. 

Op enig moment hebben mensen uit de eigen omgeving en hulpverleners geen positieve invloed meer. Sterker nog de omgeving bekrachtigt en versterkt de negatieve spiraal, waarin de jongere terecht is gekomen. Allerlei pogingen van ouders en (ambulante) hulpverleners lijken niet te werken. Vanuit machteloosheid zien jongeren en ouders Yes We Can Clinics als laatste hoop en perspectief. Juist voor deze groep is Yes We Can Clinics er. YWCC biedt handvatten om het leven weer op de rit te krijgen. In de kliniek worden 150 jongeren tegelijk behandeld. Op jaarbasis helpen zij ruim 800 jongeren met hun gezin. 

YWCC biedt een intensieve klinische behandeling in een groepsdynamische setting met een parallel ouderprogramma en aandacht voor broers en zussen. De opnameperiode van tien weken in de kliniek zorgt voor een verlichting van taakbelasting van jongeren en hun ouders/verzorgers. Jongeren hebben tijdelijk geen prestatiedruk wat betreft schooltaken en/of werkverlichting (bij aanmelding voor behandeling gaat het merendeel al niet meer naar school of werkt niet) en hoeven even geen verantwoording af te leggen aan ouders/verzorgers. Dit zorgt direct voor meer ‘ruimte’ om te leren, een emotionele groei door te maken en de vaardigheden te trainen en toe te passen in een omgeving met veel andere jongeren. De ziektesymptomen worden verminderd. 

Met nieuwe aangeleerde vaardigheden keren ze terug naar hun leefomgeving en kunnen daar verder leren en ontwikkelen. Het opnemen van de jongeren heeft ook de ouders/verzorgers en de leefomgeving verlichting: samenleven was niet meer mogelijk of zelfs schadelijk. Door de periode apart en hun eigen behandelprogramma ontstaat ook voor hen de mogelijkheid tot reflectie, het besef van de impact van hun eigen gedrag en de tijd om te veranderen. Bij terugkomst van de jongeren kunnen zij weer positief bijdragen aan de positieve ontwikkeling van de jongeren. 

Yes We Can Clinics toetst tijden de intake en screening samen met je jongere en ouders/verzorgers of dit een passende plek is op grond van de onderstaande punten of inclusiecriteria: 

  • Ernst van de problematiek 

Een klinische opname is noodzakelijk, omdat er sprake is van een ernstig vastgelopen ontwikkeling die niet opgelost kan worden in de eigen omgeving via een ambulant traject. De eigen omgeving heeft onvoldoende draagkracht, is onvoldoende veilig en/of biedt geen optimaal herstelklimaat. 

  • Bereidwilligheid 

Enige bereidheid tot deelname en enige bereidheid om zich te houden aan de simpele basisafspraken die Yes We Can hanteert. Bereidheid tot deelname aan het ouderprogramma door ouders /verzorgers. Bij de jongere een begin van een besef van ‘zo kan het niet langer’. 

  • Groepsgeschiktheid 

Er dient sprake te zijn van enige mare tot emotieregulatie, zelfreflectie en voldoende beheersing van de Nederlandse taal. De jongere levert in de besloten (semi open) klinische setting geen acuut en ernstig gevaar voor zichzelf o de omgeving en heeft geen volledig vervormd beeld van de realiteit en het hier en nu. 

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Video: het ontstaan van Yes We Can Clinics.

Opzet van de behandeling 

De benadering is individueel- en systeemgericht. Ze werken met een strak kaderend programma in een therapeutische behandelomgeving die volledig toegespitst is op de jongere (is gepersonaliseerd). Elke jongere, maar ook hun ouders/verzorgers krijgen diepgaand inzicht in het eigen gedrag en de achtergronden daarvan. Op die basis ontwikkelen zij nieuwe handvatten om het leven samen weer op de rit te krijgen en gestagneerde ontwikkeling weer op gang te brengen. Ze werken met zorgprofessionals, ervaringsdeskundigen en jongerencoaches vanuit een onvoorwaardelijke acceptatie van alle betrokkenen. Ze gaan confrontaties niet uit de weg. Ze willen alle problemen bespreekbaar maken en daadwerkelijk delen. Yes We Can Clinics gebruikt de (positieve) dynamiek van de groep voor haar individuele behandeling.

De aanpak van Yes We Can Clinics kent 4 belangrijke pijlers: 

  1. Een veilige therapeutische omgeving en behandeling om hun ziektebeelden te verminderen of te herstellen met een multidisciplinair team waar jongeren hun kracht leren kennen, zich ontwikkelen en leren van elkaar. Respect, openheid, eerlijkheid en bereidwilligheid zijn de kernwaarden. 
  2. De jongeren volgen elk voor zich, maar ook gezamenlijk, een kortdurend, intensief integraal klinisch behandeltraject. Elke jongere wordt op maat ondersteund in actieve gedragsverandering. 
  3. Ouders/verzorgers volgen tegelijkertijd een verplicht ouderprogramma. 
  4. Na de klinische behandeling volgt direct voor jongeren en ouders/verzorgers een intensief nazorgprogramma van minimaal 10 weken. 


Ewout ontmoet opnieuw vele jongeren die een klinische behandeling krijgen voor hun meervoudige problematiek(en). De fellows (jongeren) zijn bijzonder openhartig en gaan onderwerpen als trauma’s, suïcide, isolatie, criminaliteit, depressies, automutilatie en game-, drugs,-  eet,- en alcoholverslaving niet uit de weg. Dit seizoen gaat Ewout nóg dieper in op de visie van de kliniek, door vele gesprekken met het betrokken team wat daar werkt. Ook wordt dieper ingegaan op het grote maatschappelijke probleem met de jeugdhulp in Nederland.

Ewout Genemans: “Het was heel bijzonder om mee te maken hoe de medewerkers van Yes We Can Clinics er iedere dag weer alles aan doen om de jongeren in de kliniek te helpen. Een eer dat wij dit van zo dichtbij mochten meemaken. De jongeren waren heel openhartig en hebben soms heftige verhalen die belangrijk zijn om gehoord te worden.”

Oprichter Jan Willem Poot van Yes We Can Clinics besloot, na zorgvuldig overwegen, in te gaan op het verzoek van Ewout Genemans voor een tweede seizoen, maar wel met een duidelijke boodschap:
“Deze jongeren moeten gehoord worden en de collega’s die dag en nacht alles doen voor deze jongeren moeten gezien worden. We ontvangen jaarlijks 1500 families, afkomstig uit meer dan 50 landen. Meer dan 72 zorgverzekeraars en overheden waar wij mee werken vragen ons om onze kennis te delen, en we ontvangen meer dan 3000 gasten per jaar. We hopen door nogmaals de deuren te openen voor Ewout, iedereen te laten zien dat deze behandelmethode enorm goed werkt en iedereen hiermee te inspireren, zodat er hopelijk in Nederland en Europa meer gaat veranderen. Daarnaast geloven we met een duidelijke visie een nieuwe generatie jongeren in Nederland op te kunnen laten groeien, waarbij het normaal is om zich uit te spreken over emoties en gevoelens. Het is mogelijk dat jongeren elkaar gaan leren helpen, zonder professionele hulp, als ze vastlopen. Daardoor zal een groot deel van de enorme tsunami van aanmeldingen richting de jeugdzorg en jeugd ggz af gaan nemen.”

De zes afleveringen van het tweede seizoen van 'De Jeugdkliniek - Als Niets Meer Werkt' zijn vanaf 7 november te streamen, exclusief bij Videoland. 'De Jeugdkliniek – Als Niets Meer Werkt’ wordt geproduceerd door No Pictures Please.


Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Wil je meer weten over Yes We Can Clinics, ga dan naar de website via de button.
Bron: Yes We Can Clinics.